ASAC MONDAY DUPLICATE BRIDGE

Dec. 18 am A SUMMARY

                                                           Contact: Hartman Kruegel             hfkrueg@gmail.com
Summary for Pair A 1 North-South Diana Fast - Ron Fast ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 1 430 3.7 13 N BOTH 5 650 4.9 2 E N-S 1 -450 0.1 14 E NONE 5 110 4.9 3 S E-W 1 -140 2.5 15 S N-S 5 -200 0.7 4 W BOTH 1 -130 0.1 16 W E-W 5 PASS 3.1 5 N N-S 7 90 1.9 17 N NONE 4 -110 1.9 6 E E-W 7 400 3.1 18 E N-S 4 -130 0.7 7 S BOTH 7 620 3.7 19 S E-W 4 -140 0.1 8 W NONE 7 -450 1.3 20 W BOTH 4 200 4.9 9 N E-W 6 150 0.1 21 N N-S 3 50 2 10 E BOTH 6 650 3.1 22 E E-W 3 300 5 11 S NONE 6 150 4.9 23 S BOTH 3 -130 3 12 W N-S 6 150 4.3 24 W NONE 3 -140 0 TOTAL: 60.00 SESSION SCORE: 60.00 PERCENT: 50.00 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 2 North-South Mary Forchuk - Joane Lloyd ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 5 N N-S 2 50 0.1 17 N NONE 6 50 4.9 6 E E-W 2 -50 1.3 18 E N-S 6 -130 0.7 7 S BOTH 2 200 1.3 19 S E-W 6 100 1.9 8 W NONE 2 -100 3.7 20 W BOTH 6 -110 1.3 9 N E-W 1 400 1.3 21 N N-S 5 -140 1 10 E BOTH 1 620 1.3 22 E E-W 5 -130 1 11 S NONE 1 -90 1.3 23 S BOTH 5 -110 4 12 W N-S 1 140 2.5 24 W NONE 5 100 4 13 N BOTH 7 -710 0.1 25 N E-W 4 -620 0.7 14 E NONE 7 -450 0.7 26 E BOTH 4 200 4.9 15 S N-S 7 -140 2.5 27 S NONE 4 -170 1.3 16 W E-W 7 PASS 3.1 28 W N-S 4 -400 0.1 TOTAL: 45.00 SESSION SCORE: 45.00 PERCENT: 37.50 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 3 North-South Nancy Twist - Margo Goffin ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 5 460 4.9 17 N NONE 1 -170 0.1 2 E N-S 5 -200 2.5 18 E N-S 1 -110 2.5 3 S E-W 5 -150 1.3 19 S E-W 1 200 4.3 4 W BOTH 5 200 4.3 20 W BOTH 1 100 3.7 9 N E-W 3 420 3.1 21 N N-S 7 150 4 10 E BOTH 3 680 4.9 22 E E-W 7 -660 0 11 S NONE 3 50 3.1 23 S BOTH 7 -100 5 12 W N-S 3 110 1.3 24 W NONE 7 50 2 13 N BOTH 2 200 3.7 25 N E-W 6 -620 0.7 14 E NONE 2 -450 0.7 26 E BOTH 6 100 2.5 15 S N-S 2 -200 0.7 27 S NONE 6 -170 1.3 16 W E-W 2 PASS 3.1 28 W N-S 6 100 4.3 TOTAL: 64.00 SESSION SCORE: 64.00 PERCENT: 53.33 Session rank: 2 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 4 North-South Joy Woodward - Miriam Gaskin ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 7 -50 0.7 17 N NONE 3 -110 1.9 2 E N-S 7 -420 1.3 18 E N-S 3 50 4.9 3 S E-W 7 100 4.9 19 S E-W 3 100 1.9 4 W BOTH 7 -90 2.5 20 W BOTH 3 -110 1.3 5 N N-S 6 380 4.9 21 N N-S 2 -200 0 6 E E-W 6 400 3.1 22 E E-W 2 140 4 7 S BOTH 6 620 3.7 23 S BOTH 2 -200 1.5 8 W NONE 6 -130 2.5 24 W NONE 2 50 2 13 N BOTH 4 -100 1.3 25 N E-W 1 -200 2.5 14 E NONE 4 100 3.7 26 E BOTH 1 -110 0.1 15 S N-S 4 50 4.9 27 S NONE 1 -170 1.3 16 W E-W 4 PASS 3.1 28 W N-S 1 -130 2.5 TOTAL: 60.50 SESSION SCORE: 60.50 PERCENT: 50.42 Session rank: 3 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 5 North-South Patti Risk - Paula McNutt ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 2 400 2.5 17 N NONE 5 -50 3.7 2 E N-S 2 50 3.7 18 E N-S 5 -90 3.7 3 S E-W 2 -100 3.7 19 S E-W 5 200 4.3 4 W BOTH 2 200 4.3 20 W BOTH 5 -110 1.3 5 N N-S 1 90 1.9 21 N N-S 4 100 3 6 E E-W 1 -150 0.1 22 E E-W 4 100 2.5 7 S BOTH 1 170 0.1 23 S BOTH 4 -300 0 8 W NONE 1 -500 0.1 24 W NONE 4 50 2 9 N E-W 7 430 4.9 25 N E-W 3 -170 3.7 10 E BOTH 7 -100 0.1 26 E BOTH 3 100 2.5 11 S NONE 7 -400 0.1 27 S NONE 3 -140 3.7 12 W N-S 7 50 0.1 28 W N-S 3 100 4.3 TOTAL: 56.30 SESSION SCORE: 56.30 PERCENT: 46.92 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 6 North-South Mick Stewart - Jill Regoeczi ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 4 -50 0.7 13 N BOTH 1 100 2.5 2 E N-S 4 100 4.9 14 E NONE 1 -170 2.5 3 S E-W 4 -630 0.1 15 S N-S 1 -110 3.7 4 W BOTH 4 -100 1.3 16 W E-W 1 -50 0.1 5 N N-S 3 300 3.7 21 N N-S 6 500 5 6 E E-W 3 430 4.9 22 E E-W 6 100 2.5 7 S BOTH 3 620 3.7 23 S BOTH 6 -200 1.5 8 W NONE 3 50 4.9 24 W NONE 6 110 5 9 N E-W 2 420 3.1 25 N E-W 5 100 4.9 10 E BOTH 2 650 3.1 26 E BOTH 5 100 2.5 11 S NONE 2 50 3.1 27 S NONE 5 -100 4.9 12 W N-S 2 150 4.3 28 W N-S 5 -150 1.3 TOTAL: 74.20 SESSION SCORE: 74.20 PERCENT: 61.83 Session rank: 1 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 1 East-West Bill Eichenlaub - Ken Koach ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 1 -430 1.3 13 N BOTH 6 -100 2.5 2 E N-S 1 450 4.9 14 E NONE 6 170 2.5 3 S E-W 1 140 2.5 15 S N-S 6 110 1.3 4 W BOTH 1 130 4.9 16 W E-W 6 50 4.9 5 N N-S 5 -90 3.1 17 N NONE 3 170 4.9 6 E E-W 5 150 4.9 18 E N-S 3 110 2.5 7 S BOTH 5 -170 4.9 19 S E-W 3 -200 0.7 8 W NONE 5 500 4.9 20 W BOTH 3 -100 1.3 9 N E-W 2 -400 3.7 25 N E-W 4 200 2.5 10 E BOTH 2 -620 3.7 26 E BOTH 4 110 4.9 11 S NONE 2 90 3.7 27 S NONE 4 170 3.7 12 W N-S 2 -140 2.5 28 W N-S 4 130 2.5 TOTAL: 79.20 SESSION SCORE: 79.20 PERCENT: 66.00 Session rank: 1 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 2 East-West Alva Charter - Gloria Perkins ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 5 -400 2.5 11 S NONE 6 -50 1.9 2 E N-S 5 -50 1.3 12 W N-S 6 -150 0.7 3 S E-W 5 100 1.3 13 N BOTH 3 -200 1.3 4 W BOTH 5 -200 0.7 14 E NONE 3 450 4.3 5 N N-S 2 -50 4.9 15 S N-S 3 200 4.3 6 E E-W 2 50 3.7 16 W E-W 3 PASS 1.9 7 S BOTH 2 -200 3.7 21 N N-S 4 200 5 8 W NONE 2 100 1.3 22 E E-W 4 -140 1 9 N E-W 6 -420 1.9 23 S BOTH 4 200 3.5 10 E BOTH 6 -650 1.9 24 W NONE 4 -50 3 TOTAL: 50.10 SESSION SCORE: 60.12 PERCENT: 50.10 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 3 East-West Bruce MacRae - Isabel MacRae ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 5 N N-S 6 -300 1.3 19 S E-W 4 -100 3.1 6 E E-W 6 -430 0.1 20 W BOTH 4 110 3.7 7 S BOTH 6 -620 1.3 21 N N-S 1 -50 3 8 W NONE 6 -50 0.1 22 E E-W 1 -300 0 9 N E-W 3 -420 1.9 23 S BOTH 1 130 2 10 E BOTH 3 -680 0.1 24 W NONE 1 140 5 11 S NONE 3 -50 1.9 25 N E-W 5 170 1.3 12 W N-S 3 -110 3.7 26 E BOTH 5 -100 2.5 17 N NONE 4 110 3.1 27 S NONE 5 140 1.3 18 E N-S 4 -50 0.1 28 W N-S 5 -100 0.7 TOTAL: 36.20 SESSION SCORE: 43.44 PERCENT: 36.20 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 4 East-West Murray Caudle - Judy Erridge ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 6 50 4.3 19 S E-W 1 140 4.9 2 E N-S 6 -100 0.1 20 W BOTH 1 -200 0.1 3 S E-W 6 630 4.9 21 N N-S 5 -100 2 4 W BOTH 6 100 3.7 22 E E-W 5 -100 2.5 13 N BOTH 4 100 3.7 23 S BOTH 5 300 5 14 E NONE 4 -100 1.3 24 W NONE 5 -50 3 15 S N-S 4 -50 0.1 25 N E-W 2 620 4.3 16 W E-W 4 PASS 1.9 26 E BOTH 2 -200 0.1 17 N NONE 1 110 3.1 27 S NONE 2 170 3.7 18 E N-S 1 130 4.3 28 W N-S 2 400 4.9 TOTAL: 57.90 SESSION SCORE: 69.48 PERCENT: 57.90 Session rank: 3 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 5 East-West Barb Duncan - Bev Paddock ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 3 -460 0.1 19 S E-W 5 -200 0.7 2 E N-S 3 200 2.5 20 W BOTH 5 110 3.7 3 S E-W 3 150 3.7 21 N N-S 2 140 4 4 W BOTH 3 -200 0.7 22 E E-W 2 130 4 13 N BOTH 1 -650 0.1 23 S BOTH 2 110 1 14 E NONE 1 -110 0.1 24 W NONE 2 -100 1 15 S N-S 1 200 4.3 25 N E-W 6 -100 0.1 16 W E-W 1 PASS 1.9 26 E BOTH 6 -100 2.5 17 N NONE 5 50 1.3 27 S NONE 6 100 0.1 18 E N-S 5 90 1.3 28 W N-S 6 150 3.7 TOTAL: 36.80 SESSION SCORE: 44.16 PERCENT: 36.80 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 6 East-West Helen Stone - Betty Kobayashi ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 5 N N-S 4 -380 0.1 19 S E-W 2 -100 3.1 6 E E-W 4 -400 1.9 20 W BOTH 2 110 3.7 7 S BOTH 4 -620 1.3 21 N N-S 6 -500 0 8 W NONE 4 130 2.5 22 E E-W 6 -100 2.5 9 N E-W 1 -150 4.9 23 S BOTH 6 200 3.5 10 E BOTH 1 -650 1.9 24 W NONE 6 -110 0 11 S NONE 1 -150 0.1 25 N E-W 3 620 4.3 12 W N-S 1 -150 0.7 26 E BOTH 3 -100 2.5 17 N NONE 2 -50 0.1 27 S NONE 3 170 3.7 18 E N-S 2 130 4.3 28 W N-S 3 -100 0.7 TOTAL: 41.80 SESSION SCORE: 50.16 PERCENT: 41.80 ------------------------------------------------------------------------ Summary for Pair A 7 East-West Joan McCrory - Tony Knight ASACS-Dec 18/17-Sec A December 18, 2017 Average: 60.0 Top on a Board: 5 BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 1 N NONE 4 50 4.3 11 S NONE 5 400 4.9 2 E N-S 4 420 3.7 12 W N-S 5 -50 4.9 3 S E-W 4 -100 0.1 13 N BOTH 2 710 4.9 4 W BOTH 4 90 2.5 14 E NONE 2 450 4.3 5 N N-S 1 -90 3.1 15 S N-S 2 140 2.5 6 E E-W 1 -400 1.9 16 W E-W 2 PASS 1.9 7 S BOTH 1 -620 1.3 21 N N-S 3 -150 1 8 W NONE 1 450 3.7 22 E E-W 3 660 5 9 N E-W 5 -430 0.1 23 S BOTH 3 100 0 10 E BOTH 5 100 4.9 24 W NONE 3 -50 3 TOTAL: 58.00 SESSION SCORE: 69.60 PERCENT: 58.00 Session rank: 2 ------------------------------------------------------------------------ </PLAINTEXT></TD></TR></TABLE></BODY>